Taideterapia

Taideterapiassa ei tarvita erityistä taiteellista osaamista - se on prosessi ja sisäinen matka, johon liittyy oman itsen ja elämän tutkiminen uudesta näkökulmasta. Terapiaprosessissa voimme löytää kadottuja voimavarojamme sekä luovuuttamme, ja voimme tehdä uusia oivalluksia tunteisiimme ja valintoihimme liittyen. Taideterapian menetelmiä käytetään mm. mielenterveyden hoidossa, ennaltaehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa työssä, henkilökohtaisen kasvun menetelmänä sekä opetuksen ja kasvatuksen piirissä.

Taideterapiassa tärkeintä on oma sisäinen prosessimme. Jokainen löytää omasta luovasta työskentelystään sen syvimmän merkityksen, ja tulkitsee sitä itse. Edustamassani suuntauksessa taideterapeutti ei tee tulkintoja tehdyistä taidetöistä, vaan niitä voidaan tutkia yhdessä. Olen taideterapeuttina rinnallakulkija, ja uskon että jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen ovat työssäni avainasemassa.

Ekspressiivinen taideterapia

Ekspressiivinen taideterapia yhdistää eri taidemuodot - kuvataiteen, tanssin ja kehotyöskentelyn, musiikin, draaman, runouden ja tarinankerronnan. Suomessa ekspressiivinen taideterapia painottuu kuvalliseen ilmaisuun, jonka ohella käytetään myös muita ilmaisumuotoja. Suuntaus uskoo ihmisen moniaistisuuden voimaan: mukana ovat liike, sanat, musiikki ja leikki. Omassa terapeutintyössäni keskityn tällä hetkellä kuvantekemiseen ja kollaaseihin. Musiikkia, liikettä ja leikkiä voidaan käyttää virittäytymisenä varsinaiseen taidetyöskentelyyn.

Mitä hyötyä taideterapiasta on?

Taideterapiaa voidaan soveltaa monin eri tavoin, ja se voi olla joko yksilötyöskentelyä tai tapahtua ryhmissä. Työskentelyä voidaan joustavasti muokata erilaisiin tarpeisiin sopivaksi. Voimavarakeskeinen työskentely hakee ratkaisuja niihin elämämme ongelmiin, joihin tarvitsemme uudenlaista näkökulmaa. Taideterapian avulla voimme hetkeksi vain pysähtyä rauhassa miettimään erilaisia vaihtoehtojamme. Pysähtymiseen ja hiljentymiseen liittyy mahdollisuus saada kosketus luovuteemme, ja sen kautta eheytyä ja voimistua.

Ryhmätaideterapia

Ryhmätaideterapia antaa eväitä elämämme ilmiöiden tutkimiseen ja uusien luovien ilmaisutapojen löytämiseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Taidetyöskentely ryhmässä voi tuoda uusia välineitä ja oivalluksia arkisen vuorovaikutuksemme haasteisiin ja antaa mahdollisuuden nähdä ja kokea itsemme aivan uudessa valossa. Ryhmätaideterapia sisältää vertaistuen ja luovan vuorovaikutuksen mahdollisuuden – ryhmästä löytyy meille monta peiliä.

Ryhmien ajankohdat ja pituus määräytyvät ilmoittautumisten ja kysynnän mukaan. Ryhmiä on mahdollista järjestää myös viikonloppuisin. Terapiaprosessin kannalta olisi hyödyllisintä, että kaksi tuntia kestäviä ryhmätapaamisia olisi 1-2 viikon välein yhteensä vähintään kahdeksan. Joustavuus ryhmien aikatauluissa on toki mahdollista.

Yksilötapaamiset

Yksilöllisesti suunniteltu taideterapia antaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä, ja olla hetken irti normaalista arjestasi. Näin voit tutustua itseesi aivan uudella tavalla. Menetelmä sopii tunteiden, unien ja muistojen tutkimiseen ja läpikäymiseen. Jos tunnet olevasi eksyksissä tai jumissa jonkin elämäsi tilanteen kanssa, taidetyöskentely voi auttaa sen tutkimisessa ja tukea henkilökohtaista kasvuasi. Yksilötapaamiset kestävät yleensä tunnin tai sovitusti pidempääkin. Ennen pitkäaikaisempaan työskentelyyn sitoutumista on mahdollista tavata 1-3 kertaa testiluonteisesti. Terapia on kuitenkin aina pidempi prosessi eri vaiheineen.

Ennen & jälkeen työskentelyn

Terapiaan liittyvistä kysymyksistä, pelisäännöistä, hinnoista ja aikatauluista sovitaan yhteisesti ennen aloitusta. Alussa tutustumme myös taidetyöskentelyssä käytettäviin materiaaleihin. Yhteisen alkukartoituksen jälkeen työpajojen teemat voivat vielä täsmentyä työskentelyn edetessä. Palkkioni määräytyy ryhmän koon, keston sekä taideterapeuttien yleisen palkkatason mukaan. Käytettävät taidemateriaalit kuuluvat hintaan.

Ryhmän lopetusvaiheeseen kuuluu myös terapian arviointi ja palaute. Palautetta voi myös antaa pitkin matkaa ja sen perusteella työskentelyä voidaan joustavasti muuttaa. Tekemistäsi materiaalisista taidetöistä jää itsellesi pysyvä muisto, mikäli haluat ne säilyttää. Voit myös kuvata työsi ja halutessasi palata niihin myöhemmin.

Iso kiitos että sain olla mukana! Taideterapiaryhmässä oli tilaa jokaisen myönteisille ja kielteisille tunteille. Hieno kokonaisuus, en parempaa olisi osannut odottaa. - Asiakkaan palaute