Unihäiriöiden hoito

Unihoitajana tiedän unen suuresta merkityksestä hyvinvoinnille sekä stressin ja sairauksien vaikutuksista uneen ja elämänlaatuun. Minulla on  pitkä työkokemus unihoitajana Tampereen yliopistollisen sairaalan unihäiriöiden tutkimus- ja hoitoyksiköstä. Unettomuuden, uniapnean ja muiden unihäiriöiden hoidossa käytössäni on useita eri menetelmiä. Työssäni painotan Käypä hoito -suositusten mukaisia lääkkeettömiä vaihtoehtoja.

Unettomuuden hoito

Tarjoamiini palveluihin kuuluu mm. taideterapeuttinen ja kongnitiivinen ryhmä unettomuuden ja unihäiriöiden kanssa kamppaileville. Ryhmä sopii niille jotka kärsivät lyhyt- tai pitkäkestoisesta unettomuudesta, yöheräilyistä, unen katkonaisuudesta, liian lyhyestä yöunesta, aamuyön heräilyistä tai uni-valverytmin häiriöistä. Unettomuuden vertaisryhmissä käsittelyn hyödyistä on olemassa tieteellistä tutkimustietoa. Myös vuoden 2015 Käypä hoito -suositus suosittelee lääkkeettömien vaihtoehtojen suosimista unettomuuden hoidossa. Tarjoan myös ryhmähoitomallia uniapneaa sairastaville. Lue lisää unettomuuden hoitoryhmistä!